top of page

DROSME IR UZSĀKT

 

Psiholoģiskās konsultēšanas pamatā ir pārliecība, ka ikviens var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi - veidot savu dzīvi labāku. Psiholoģiskā konsultēšana ir process, kas palīdz risināt psiholoģiskās grūtības, veicina emocionālo līdzsvarotību, darbības produktivitāti un personības attīstību. Psihologs sniedz atbalstu, palīdz risināt konkrētas problēmsituācijas, noformulēt mērķus, izdarīt izvēles un ieraudzīt jaunas iespējas.

Psihoterapija ir speciālistu sniegta strukturēta un mērķtiecīga darbība, kurā izmanto zinātniski pamatotus saskarsmes veidus, lai palīdzētu klientiem pārvarēt emocionālas reakcijas un uzvedības modeļus, mazinot psihoemocionālās ciešanas un veicinot psiholoģisko labklājību un veselību.

 

DROSME IR nepārtraukt

 

Iespējams, ka esat jau izmēģinājis  daudz ko, lai mainītu savu esošo situāciju. Reizēm Jūsu pūles ir bijušas produktīvas, tomēr visiem cilvēkiem ir vēlēšanās, lai rezultāti būtu noturīgi.

 

Ja Jūs nespējat pilnībā sasniegt savus mērķus un tas Jūs nomāc, ja Jums ir neapmierinošas  attiecības ar tuviem cilvēkiem vai kolēģiem, ja esat noguruši un nespējat izlemt, ko īsti vēlaties, tad psiholoģiskās konsultācijas ir domātas tieši Jums.

Psihoterapija paredzēta dziļāku jautājumu, traucējumu un problēmu risināšanai. Ja Jums ir ilgstošas grūtības, ko nespējat pātvarēt saviem un savu tuvinieku spēkiem, tad Jums noteikti nepieciešama psihoterapija. 

Es ticu,

KA ESAT

 

DROSMĪGS

 

Jebkurš cilvēks ir unikāls, spējīgs radīt un baudīt. Pēc būtības visi mēs esam vienādi, 

tikai dažādos dzīves posmos mēs varam

justies atšķirīgi. Jums nav jāvaino sevi par to,

ka nevarat rast atbildes uz saviem jautājumiem un palīdzēt sev pats. Tapēc ir apmācīti speciālisti, kuri gadiem ilgi papildinājuši savi izglītību. 

 

Es ticu tam, ka Jūs spējat. Es ticu tam, ka apzinoties savas labās īpašības, stiprās puses

un resursus Jūs atradīsiet risinājumus.

MAINIES    UN  ESI

LAIMĪGS

 

Laimes izjūta nevar būt nepārtraukta. Jo cilvēkiem ir emocijas, kuras ir mainīgas un saistītas ar mūsu fizisko ķermeni, apkārtnes stimuliem un mūsu reakcijām uz tiem. Tapēc jau ir teiciens – Tas laimes mirklis ir īss! Neraugoties uz vēlmi būt laimīgiem, mēs nevaram nepārtraukti  un vienmēr būt tādi. Nepātrauktu laimes un harmonijas stāvokli var sasniegt tikai tie cilvēki, kuri ikdienā nodarbojas ar savu garīgo attīstību, tādi ir Tibetas mūki.

 

Tomēr mēs varam būt pietiekami apmierināti ar sevi. Mēs varam būt pietiekami apmierināti ar savu fizisko ķermeni, materiālo stāvokli, savām darbībām un reakcijām uz citu cilvēku darbībām, ar savu apkārtni, ko veido cilvēki mūsu mājās un darbā. Tas arī kopumā rada šo apmierinātības  izjūtu.

 

Cilvēks nevar pats redzēt sevi no malas objektīvi un palīdzēt pats sev. Bieži cilvēki pamet sevi novārtā, palīdzot visiem apkārtesošajiem, aizmirstot par sevi un savām vajadzībām.

 

Psiholoģiskā konsultēšana, psihoterapija un supervīzijas cilvēkam var palīdzēt atgriezties pašam pie sevis, savām vajadzībām, mērķiem un iespējām.

Ir nepieciešama tikai drosme.

Drosme uzsākt un turpināt.

Un pacietība pabeigt iesākto.

 

pusi no dzīves mēs
PAVADĀM
      DARBĀ

 

Vairākus gadus atpakaļ populārāko Krievu psihologu teoriju pamatā bija doma, ka darbs (darbība) attīsta cilvēku. Var piekrist šai idejai, tomēr jāatzīst arī tas, ka darbā mēs ne tikai attīstamies, bet no pašas pirmās darba dienas arī deformējamies. Cieš ne tikai mūsu fiziskais ķermenis,  bet arī mentālā joma.

 

Uzsākot savas darba gaitas mēs visi cenšamies un vēlamies parādīt sevi tikai no labās puses. Tomēr laikam ejot tīri cilvēciski nogurstam no pārlieku lielās centības, zaudējot savu pārliecību par to, ko darām, sākot šaubīties vai tas ir tas, ko tiešām vēlamies darīt un apsveram citas iespējas. Liela nozīme ir apkārtējai videi. Tā var būt atbalstoša, veicinot mūsu izaugsmi un pieņemot izmaiņas, kā arī pilnībā neatbalstoša vai neitrāla, rosinot šaubas un bailes par nākotni.

 

Pēc nepieciešamības supervīzijā var atrast šo atbalstošo vidi.  Supervīzija ir konsultēšana par attiecībām un konfliktu situācijām, kuras ir radušās darbā ar kolēģiem vai klientiem, par darba stresu, nogurumu darbā, izdegšanu, karjeras iespējām un izaugsmi.  Supervīzors palīdz veikt izvēles un risināt dažādus jautājumus, kuri saistīti tieši ar darba vidi.

 

Pieredze rāda supervīzijas maģisko iedarbību, kura atkarībā no vajadzībām var būt gan atbalstoša, gan izaicinoša. Tomēr vienmēr ir jāpatur prātā doma – risinājumi rodas tikai tad, ja Jums ir pietiekami liela vēlme to darīt un ja Jūs reāli sākat darīt.

  

Dzintars B-027.jpg

"

"

 

Mīliet ar sirdi un ļaujiet sevi mīlēt! Ja pagaidām mīlestības sirdī nav, tad nekad nepārstājiet ticēt, ka tā kaut kur uz pasaules ir un kādreiz apciemos arī Jūs.

 

Maija Zakriževska

"

"

Nav sliktu cilvēku un nav labu cilvēku, ir cilvēki. Un ikviens var kļūt par Cilvēku. Šo iespēju sniedz zināšanas. Zināšanas dod mācība. Zināšanas, kas dvēselē rada atbildes trīsas sniedz sirds gudrību. Tomēr iekaltas gudrības liecina tikai par saprāta esamību.

 

Lūle Vīlma

Veiksmei ir daudz aspektu. Materiālā pārticība ir tikai viens

no tiem. Veiksme ir ceļš nevis mērķis. Materiālā pārticība visās tās izpausmēs dara šo ceļu patīkamāku. Taču veiksme ir arī laba veselība, enerģija, entuziasms, piepildītas attiecības, radoša brīvība, emocionālā un psiholoģiskā stabilitāte, labklājības izjūta un sirdsmiers.

 

Dīpaks Čopra

"

"

"

Tu esi tas, kas tavas dziļākās un nopietnākās vēlmes. Kādas ir tavas vēlmes, tāda ir tava griba. Kāda ir tava griba, tādi ir tavi darbi. Kādi ir tavi darbi, tāds ir tavs liktenis.

 

Brihadaranjakas upanišada IV.4.5

"

Ja es ieteiktu pacientiem paaugstināt imūnglobulīna vai T šūnu līmeni savās asinīs, neviens nezinātu kā to izdarīt. Bet ja varu viņiem iemācīt mīlēt sevi un citus, šīs pārmaiņas norisinās automātiski. Patiesība ir tāda: mīlestība izdziedina.

 

Dr.med. Bērnijs Sīgels

"

"

bottom of page