top of page

PAR MANI

 

 

Psiholoģiju kopumā esmu mācījusies vairāk kā 20 gadus. Pēc savas izglītības esmu ģimenes un skolas psihologs. Doktora grādu psiholoģijā esmu ieguvusi 2010. gadā (Dr.psych.).

Šobrīd strādāju par kognitīvi biheiviorālo psihoterapijas speciālisti privātpraksē.

 

Pirms tam ieguvu maģistra grādu psiholoģijā (Mg. psych.).

 

Kā arī esmu pabeigusi profesionālo maģistrantūru un esmu sertificēta mākslas terapeite vizuāli plastiskajā mākslas terapijā (Mg.sc.sal.).

 

Esmu ieguvusi supervizora izglītību Rīgas Stradiņa universitātes sadarbībā ar Belfāstas Karalisko universitāti organizētajās apmācībās.

Turpinot izglītību pabeidzu RISEBA vadībzinību maģistra programmu "Vadības psiholoģija un supervīzija" (Mg.sc. administr.).

 

Esmu arī koučs. European Coach Federation ECF sertifikāts un piešķirta kvalifikācija - Līderības koučingā.

Pabeidzu RPIVA bakalaura programmu psiholoģijā un ieguvu skolas un ģimenes psihologa kvalifikāciju. 

 

No Latvijas Transoloģiskās psihoterapijas asociācijas ir iegūts sertifikāts un varu praktizēt kā psihoterapijas speciālists.

 

 

Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg. sc.administr., profesore.,

psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore, koučs, kučs

Dzintars B-015.jpg

 

Ar psihoterapiju un psiholoģisko konsultēšanu privātpraksē nodarbojos kopš 2001. gada. Sākotnēji strādāju tikai kā psihoterapijas speciālists un psihologs. Ar laiku iegūstot papildus izglītību sāku strādāt arī kā mākslas terapeite un supervizore. Savā darbā ar klientiem izmantoju iegūtās zināšanas koučingā.

Esmu apguvusi Kognitīvi biheiviorālo terapiju un šobrīd strādāju par kognitīvi biheiviorālo psihoterapijas speciālisti privātpraksē.

 

Pašlaik strādāju Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA par profesori un programamas „Vadības psiholoģija un supervīzija”  direktori. Esmu izveidojusi divas programmas. Bakalaura programmu "Biznesa psiholoģija" un maģistra programmu "Vadības psiholoģija un supervīzija".

 

Ilgstoši strādāju kā vieslektore Rīgas Stradiņa universitātē dažādās fakultātēs: Psiholoģijas un socioloģijas, Komunikācijas, Rehabilitācijas, Sporta un pedagoģijas un Juridiskajā fakultātē. Esmu strādājusi kā lektore Alberta koledžā.

 

Man bija arī neliela slodze Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijā Pedagoģijas un Psiholoģijas zinātniski pētnieciskajā  institūtā, kur biju ievēlēta kā pētniece.

 

Kā supervizore strādāju  daudzās biznesa, valsts un pašvaldības oranizācijās. Vadu seminārus un treniņus dažādās privātajās, valsts un pašvaldības organizācijās.

 

Strādāju divās valodās - latviešu un krievu.

Esmu sertificēta psiholoģe, supervizore un psihologu pārraugs.

 

Organizēju starptautiskas konferences, dažādas apmācības, seminārus un vieslekcijas.

Esmu kolektīvās monogrāfijas zinātniskā redaktore: Supervīzija Latvijā: Izpētē pamatota attīstības iespēja / Supervision in Latvia: research based developmental approach. Rīga: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”, 2020.

 

Esmu vadījusi savu uzņēmumu, kurš nodarbojās ar skaistumkopšanu un  matu kosmētikas vairumtirdzniecību no Austrālijas.

Es varu palīdzēt Jums  būt garīgi možiem, domāt pozitīvi, iemācīties tikt galā ar neveiksmēm un šķēršļiem un nešaubīties par panākumiem.

Es varu palīdzēt Jums pārvērst vēlmes, sapņus un ambīcijas  konkrētos mērķos.

 

Motivācija ir

nozīmīgākais faktors mērķu sasniegšanā.

Tā liecina par to

cik lielā mērā

vēlaties pārmaiņas.

 

Vai Jums ir apnikusi Jūsu dzīve?

Vai bieži domājat - kā būtu, ja būtu? Vai vēlaties pamest visu, lai iesāktu kaut ko pilnīgi jaunu?

 

Ja  jā, tad Jums ir motivācija un vēlme kaut ko krasi mainīt.

 

 

 

 

Pieraksties uz konsultāciju

Izglītība

Mana darba pieredze

Manis izstrādātie un vadītie kursi augstskolās

 

 

Sociālā psiholoģija, Sociālo prasmju treniņš, Politiskā psiholoģija, Vispārīgā psiholoģija, Personības izaugsme un komandas veidošana,

Grupu terapijas pamati, Saskarsmes un sadarbības psiholoģija, Komunikācijas psiholoģija, Juridisko konfliktu vadīšana un mediācija, Vadības psiholoģija, Darba psiholoģija, Ievads petniecībā.

Name *

Email *

Subject

Message

Your details were sent successfully!

Monogrāfija _Supervīzija.png
bottom of page