top of page

SEMINĀRI

Saliedēšanās/Profesionālā izaugsme/Kreativitātes attīstīšana/Mākslas terapija/Fototerapija/Efektivitāte

Praktiskie semināri

Praktiskie semināri tiek organizēti pie pasūtītāja vai piemeklējot, atkarībā no dalībnieku skaita, piemērotas telpas Rīgā vai ārpus tās.

Atkarībā no tēmas tie ilgst sākot no 4 akadēmiskajām stundām līdz 30 akadēmiskajām stundām.

Semināros izmantotās metodes ir: klasiskā lecija, izmantojot power point prezentācijas; praktiskie vingrinājumi, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas; video materiāli, dzirdētā vizualizācijai un diskusijas, lai klausītājos veicinātu kritisko domāšanu.

Semināru mērķis ir dalīties zināšanās par konkrēto tēmu. Diskusijās dalībnieki apmainās savā pieredzē. Tiek attīstītas konkrētas prasmes, saistībā ar izvēlēto tēmu. Semināra cena ir atkarīga no akadēmisko stundu un apmeklētāju skaita.

 

Praktisko semināru tēmas:

Emociju regulēšana darba vietā 

 

Stresa vadīšana

 

Izdegšana darbā, tās diagnostika un mazināšana

 

Psihoemocionālie riski darba vietā, to novēršanas iespējas

 

Kreativitāte darbā un sadzīvē, tās attīstīšana

 

Konfliktu dažādās risināšanas iespējas

 

Pozitīvā domāšana

 

group.jpg
Pieraksties uz konsultāciju

Name *

Email *

Subject

Message

Your details were sent successfully!

Grupu treniņi

Grupu  treniņu tēmas

Treniņi notiek grupās sākot no 6 līdz 16 cilvēkiem. Tie tiek organizēti pie pasūtītāja vai piemeklējot, atkarībā no dalībnieku skaita, piemērotas telpas Rīgā vai ārpus tās. Atkarībā no tēmas tie ilgst sākot no 16 akadēmiskajām stundām līdz 64 akadēmiskajām stundām. Treniņi ir praktiskas nodarbības ar mērķi attīstīt konkrētas spējas, saistībā ar izvēlēto tēmu, paplašinot apziņu. Treniņu rezultātā notiek personības pašizaugsme. Treniņu cena ir atkarīga no akadēmisko stundu skaita.

 

  • Fototerapija pašizaugsmei

  • Grupas un komandas saliedēšana

  • Attiecības un pašizaugsme

  • Mākslas terapija radošumam

  • Līdervadība komandā

bottom of page